Клініко-діагностична лабораторія

Робота лабораторії регламентується «Положенням про лабораторію» та «Настановою з якості».

Важливу роль в гарантії якості відіграє висококваліфікований медичний персонал, який постійно опановуює новітні методики, проходить навчання і підвищення кваліфікації. В лабораторії працює 2 спеціаліста з вищою освітою (лікар-лаборант та біолог), 4 лаборанта (медицина).

Завідувач лабораторії:

Криволапа

 

 

Криволапа Наталя Валеріївна, біолог ІІ кваліфікаційної категорії

тел. +38 (0462) 91-59-57

Лікарі:

Свирид Т.С.

 

 

Свирид Тетяна Станіславівна, лікар-лаборант вищої категорії, закінчила ІІ-й Московський медичний інститут у 1983 році зі спеціальності “Біохімія”.

 

Старший лаборант:

Власенко Людмила Іванівна, лаборант (медицина) вищої категорії

Лаборанти:
Мухіна Наталія Василівна, лаборант (медицина) першої категорії
Корж Наталія Михайлівна, лаборант (медицина) першої категорії
Фатєєва Юлія Володимирівна, лаборант (медицина)

Клініко-діагностична лабораторія розташована в приміщеннях, що відповідають вимогам нормативних документів щодо умов проведення досліджень, вимог з охорони праці та санітарно-протиепідемічного режиму. Здійснюється постійний метрологічний нагляд за станом вимірювальної апаратури.

До основних функцій, що здійснює КДЛ належить:

  • Якісне та своєчасне виконання лабораторних досліджень у галузі атестації.
  • Надання консультативної допомоги лікарям лікувальних відділень диспансеру у виборі найбільш діагностично інформативних лабораторних тестів та інтерпретації результатів лабораторних досліджень.
  • Впровадження прогресивних форм роботи нових методів лабораторних досліджень, рекомендованих МОЗ України. 
  • Проведення внутрішньолабораторного і участь у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень.

Якість досліджень в КДЛ кардіоцентру в значній мірі досягається завдяки використанню устаткування, реактивів і витратних матеріалів європейського виробництва (ABX Horiba(Франція),  Sysmex (Японія) тощо)

Завдяки багаторівневому контролю якості досліджень помилки в результатах зводяться до мінімуму.   Лабораторія регулярно бере участь в всеукраїнських та міжнародних програмах контролю якості.
В 2018 році успішно прийняла участь в міжлабораторному порівнянні результатів (МПР) «12 Б Біохімія» та 2-му етапі програми МПР (преаналітичний етап), що підтверджено відповідними сертифікатами.
З січня 2019 року лабораторія приймає участь в міжнародній програмі контролю якості “Prevecal”, дослідження контрольних препаратів проводиться щомісяця. Дані перевірки показують, що лабораторія виконує аналізи з високою точністю.

Працівники лабораторії постійно працюють над вдосконаленням всіх етапів лабораторних досліджень: преаналітичного, аналітичного та постаналітичного.

Процедура взяття біологічного матеріалу здійснюється лише за допомогою індивідуальних вакуумних систем, які забезпечують мінімальний контакт матеріалу із зовнішнім середовищем, значно знижують мікротравматизацию клітин матеріалу, а також роблять процедуру повністю безпечною для пацієнта і персоналу, що проводить відбір матеріалу.

Розроблена система контролю дефектури (недоліки взяття, маркування, зберігання та транспортування біологічного матеріалу).

Для забезпечення своєчасного проведення термінових аналізів на Сіto! перед проведенням ургентної коронарографії розроблене та використовується спеціальне направлення.

Наприкінці 2014 року клініко-діагностичну лабораторію було оснащено сучасним діагностичним обладнанням, що надав благодійний фонд «Доступні ліки», таким як: автоматичний гематологічний аналізатор «Sysmex XP-300», виробництва Японії,  та напівавтоматичний аналізатор коагулометричний «Sysmex CA 50» для діагностики системи згортання, які дозволили підвищити якість аналізу за рахунок високої чутливості апаратури та реагентів, а також проводити диференційну діагностику захворювань.

В 2015 році придбані аналізатор біохімічний автоматичний «Pentra 400» та аналізатор сечі «Citolab Reader 300», що дозволило створити найсучаснішу лабораторію в області.

Клініко-діагностичною лабораторією виконуються всі специфічні кардіологічні дослідження; аналізи, що дозволяють контролювати загрозу тромбоутворення, проводиться контроль за вживанням препаратів, що впливають на зсідання крові; крім того виконується комплексне дослідження функції печінки, нирок, водно-сольового та вуглеводного обміну, дослідження холестеринового спектру.

В диспансері, як закладі третинного рівня, проводяться більш складні дослідження, в т.ч. на медіатори, Д-димер, кількісне визначення  тропоніну І та СРБ, а також визначення високочутливого СРБ. Це нова методика, яка була впроваджена в 2018 році.

Дослідження, що виконуються клініко-діагностичною лабораторією:

Забір крові здійснюється в маніпуляційному кабінеті (№ 27) поліклінічного відділення
з 8:40 до 10:00, на коагулограму до 12:00.

Результати аналізів знаходяться в реєстратурі після 16:00 в день здачі аналізів.

 

Нормальні показники досліджень, виконаних клініко-діагностичною лабораторією

Що потрібно знати перед тим, як здавати аналізи

 

Перелік невідкладних досліджень