Перелік показань для госпіталізації до відділення для лікування пацієнтів з інфарктом міокарду

  1. Ускладнені форми ІХС (з наявністю складних і життєзагрожуючих порушень серцевого ритму і провідності, важкої прогресуючої серцевої недостатності, важкої резистентної стенокардії, в тому числі у пацієнтів, які перенесли раніше операції реваскуляризації міокарда) з подальшим проведенням інтервенційних втручань;
  2. Верифікована ІХС (після перенесеного ГІМ, КВГ) для підбору терапії;
  3. Диференційна діагностики кардіалгій та стенокардії з можливістю проведення КВГ;
  4. ІХС на тлі супутніх захворювань, що обтяжують перебіг ІХС і ускладнюють підбір терапії;
  5. Гострі і хронічні складні та життєзагрозливі порушення серцевого ритму і провідності неішемічного ґенезу, що потребують спеціальної діагностики, підбору терапії, імплантації ШВР;
  6. Кардіоміопатії (первинні і вторинні), міокардит, перикардити, ендокардити при наявності складних і життєзагрозливих порушень серцевого ритму і провідності, прогресування серцевої недостатності;
  7. Артеріальні гіпертензії, важкі артеріальні гіпертензії, які потребують проведення диференціальної діагностики, поглибленого обстеження і підбору терапії, при необхідності з подальшим проведенням ангіографічного обстеження;
  8. Вроджені та набуті вади серця при наявності складних і життєзагрозливих порушень серцевого ритму і провідності, прогресування серцевої недостатності.

 

Всі патологічні стани, що вказані в переліку показань для госпіталізації в ПІТ.