Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства

ПОРЯДОК 
надання медичної допомоги
в КНП «
Чернігівський обласний кардіологічний центр» ЧОР
іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

 1. Даний  Порядок розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 р. N 121), яким регулюється механізм надання в КНП «Чернігівський обласний кардіологічний центр» ЧОР медичної допомоги:

– іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України;

– іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України;

– іноземцям та особам без громадянства:

– які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

2. Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медична допомога, зокрема екстрена, надається на платній основі, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначається закладом, у встановленому МОЗ порядку.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, може здійснюватися у безготівковій або готівковій формі в національній валюті.

3. Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету у державному та місцевих бюджетах.

4. Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах).

5. У разі укладення іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (далі – договір страхування), оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу, за умови пред’явлення документа для оплати.

6. У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

7. Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладом, може здійснюватися також зазначеною в договорі страхування компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні.

8. У разі коли вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, перевищує страхову суму, передбачену договором страхування, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу.

9. У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, договорів страхування, передбачених пунктами 4-7 Порядку, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

10. У разі відмови іноземця, який тимчасово перебуває на території України, від оплати наданої йому медичної допомоги питання щодо компенсації закладу витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

11. Якщо чинними міжнародними договорами України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.

12. Під час надання медичної допомоги іноземцям та особам  без громадянства   застосовуються   форми   медичної  документації  та звітності, встановлені МОЗ України. Кожен випадок надання медичної допомоги іноземцям  та  особам без громадянства  підлягає обов’язковій реєстрації в закладі.

13. У тих випадках, коли надання медичної допомоги здійснюється на платній договірній основі, іноземні громадяни повинні звернутись із заявою на ім’я генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської обласної ради для можливості проходити лікування в закладі, та внести плату за лікування в розмірі одного ліжко-дня за кожен день перебування в лікарні в касу закладу.

Перелік країн,  з якими Україна уклала договори, що надають право іноземним громадянам отримувати безоплатну екстрену медичну допомогу на території України