День аритмології на Черніговщині

29 березня 2018 року відбулася науково-практична конференція «День аритмології на Чернігівщині». Конференція аритмологія

 

 

 

Майстер-клас за ініціативою Асоціації аритмологів України та Робочої групи з порушень  ритму серця Асоціації кардіологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

В конференції взяли участь лікарі області за спеціальностями «загальна-практика-сімейна медицина», «кардіологія», «неврологія», «внутрішня медицина».

Конференція,Сичов присвячена сучасним аспектам антиаритмічної терапії, розпочалася з доповіді професора Олега Сергійович Сичова (Київ), керівника відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», в якій він розглянув актуальні питання лікування пацієнтів із ФП.
У своїй доповіді «Артитромботична та антиаритмічна терапія фібриляції передсердь» професор Сичов Олег звернув увагу на приховані проблеми. Ще одна доповідь Сичова О.С. була присвячена неартиаритмічним препаратам з антиаритмічною активністю.

Доктор медичних наук Ханюков Олексій Олександрович  (Дніпро) представив доповідь під красномовною назвою «Аритмологічний пацієнт із супутньою патологією»

Іркін

 

 

 

Доктор медичних наук Іркін Олег ІваноРомановавич
та канд. мед. наук Романова Олена Миколаївна поділилися досвідом та розібрали клінічні випадки пацієнтів з фібриляцією передсердь

 

 

Доктор медичних наук Кожухов Сергій Миколайович розповів про принципи діагностики, лікування та профілактики тромбоемболічних ускладнень.

Зверталась увага на такі питання:

  1. Клінічна аритмологія та невідкладна кардіологія.
  2. Діагностика.
  3. Лікування та попередження ускладнень аритмій.

Лекції прочитані з урахуванням Національної настанови, протоколу, останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2017) та рішень Ради експертів Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України (2017).

 

Comments are closed.