Archive for Новини

День аритмології на Черніговщині

29 березня 2018 року відбулася науково-практична конференція «День аритмології на Чернігівщині». Конференція аритмологія

 

 

 

Майстер-клас за ініціативою Асоціації аритмологів України та Робочої групи з порушень  ритму серця Асоціації кардіологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

В конференції взяли участь лікарі області за спеціальностями «загальна-практика-сімейна медицина», «кардіологія», «неврологія», «внутрішня медицина».

Конференція,Сичов присвячена сучасним аспектам антиаритмічної терапії, розпочалася з доповіді професора Олега Сергійович Сичова (Київ), керівника відділу аритмій серця ДУ «Національний науковий центр (ННЦ) «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», в якій він розглянув актуальні питання лікування пацієнтів із ФП.
У своїй доповіді «Артитромботична та антиаритмічна терапія фібриляції передсердь» професор Сичов Олег звернув увагу на приховані проблеми. Ще одна доповідь Сичова О.С. була присвячена неартиаритмічним препаратам з антиаритмічною активністю.

Доктор медичних наук Ханюков Олексій Олександрович  (Дніпро) представив доповідь під красномовною назвою «Аритмологічний пацієнт із супутньою патологією»

Іркін

 

 

 

Доктор медичних наук Іркін Олег ІваноРомановавич
та канд. мед. наук Романова Олена Миколаївна поділилися досвідом та розібрали клінічні випадки пацієнтів з фібриляцією передсердь

 

 

Доктор медичних наук Кожухов Сергій Миколайович розповів про принципи діагностики, лікування та профілактики тромбоемболічних ускладнень.

Зверталась увага на такі питання:

  1. Клінічна аритмологія та невідкладна кардіологія.
  2. Діагностика.
  3. Лікування та попередження ускладнень аритмій.

Лекції прочитані з урахуванням Національної настанови, протоколу, останніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2017) та рішень Ради експертів Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України (2017).

 

Хвороби-сирітки в кардіології: як розпізнати рідкісні ураження серця

У кардіології є свої орфанні захворювання. Ви коли-небудь чули про хворобу Такаясу, хворобу Кавасакі, міксому серця, амідоїдоз серця, хворобу Морфана, кардіоміопатію такоцубо, вроджену відсутність перикарду та інші? Вони рідко зустрічаються у лікарській практиці, інколи раз на мільйон людей.

Саме про такі хвороби ми розповімо.

Знайди пульс, якщо зможеш

Хвороба Такаясу (неспецифичний аортоартеріїт) – це системне, аутоімунне захворювання, яке характеризується запальним ураженням еластичної аорти та її основних гілок. Випадки синдрому виявляють повсюдно, але частіше у молодих азійських жінок. Співвідношення хворих чоловіків та жінок становить 1:8, а проявляється захворювання між 15-им та 30-им роками життя. Перший опис таких хворих зроблено японським лікарем Мікіто Такаясу. Інші лікарі однією з особливостей відзначили неможливість пропальпувати пульс на руках пацієнтів.

Запальний процес при хворобі Такаясу призводить до облітерації судин і уповільнення кровотоку або припинення його до органів. У патологічний процес можуть залучатись легенева артерія, підключична артерія, сонні артерії, клубові і стегнові артерії з виникненням відповідних симптомів. До теперішнього моменту причина цього захворювання не зовсім вивчена. У стінках великих судин виникає запалення. Виробляються антитіла до власних тканин, зокрема до тканин стінки артерій. Це призводить до утворення гранульом у судинах. При цьому ураження артерій всередині органів для хвороби Такаясу не характерно. Відзначено, що у хворих з аортоартеріїтом є ряд генів, що відповідають за успадкування схильності до даної патології. Можливий варіант перебігу хвороби за типом склеротичних змін. В цьому випадку відбувається ураження всіх  шарів артерії.

Початок хвороби Такаясу, як правило гострий, з високою лихоманкою. Уражуються тільки головні гілки аорти.  Виникає  загальна слабкість, болі у м’язах, суглобах, зниження ваги, відсутність апетиту. При залученні в процес підключичних артерій страждають верхні кінцівки. Виникають міалгії, мерзлякуватість.

Коли уражується сонна артерія, то виникає мозкова симптоматика: мозкові інсульти, інфаркти мозку, слабоумство. При залученні легеневої артерії проявляється легенева гіпертензія. Ураження коронарних артерій призводить до ішемії міокарду. Оклюзія стегнових артерій проявляється переміжною кульгавістю.

Для діагностики необхідно провести ангіографічне і ультразвукове дослідження судин.

Лікування хвороби Такаясу має кілька завдань: знизити імунне запалення, боротьба з ішемією, лікування симптоматичної гіпертензії, серцевої недостатності, ниркової  недостатності.

До хірургічного лікування вдаються при оклюзії сонних і коронарних артерій. Пошкоджені судини замінюють спеціальними протезами. Лікування хвороби Такаясу не призводить до повноцінного одужання.

В минулому році такий діагноз був встановлений молодому чоловіку 29 років  в Чернігівському кардіологічному диспансері, пізніше діагноз був підтверджений в Інституті ревматології. Цікаво, що ніяких скарг у пацієнта не було, він вів активний образ життя, грав у футбол.  При проходженні медичного огляду сімейному лікарю не сподобалось електрокардіограма. На жаль, хвороба стрімко прогресувала, що призвело до смерті через 9 місяців після її виявлення.

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Міксома – доброякісна пухлина в серці

mksoma-sercya-lkuvannya-prichini-simptomi-operacya_321Міксома серця – це внутрішньопорожнинна пухлина серця, що характеризується доброякісним перебігом і ендокардіальним походженням. Міксома серця  має округлу форму і прикріплюється до внутрішньої стінки за допомогою довгої «ніжки». Найчастіше пухлина утворюється у порожнині лівого передсердя. Праве передсердя і міжпередсердна перетинка уражуються значно рідше. При ехокардіоскопії вона має вигляд рухомого новоутворення з чіткими контурами. Так як дане новоутворення зустрічається рідко, етіопатогенез пухлини недостатньо вивчений, проте відомо, що проліферація і міксоматозна дегенерація розвивається з ендотелію. Міксома серця проявляється загальноклінічною картиною: слабкість, лихоманка, швидка втомлюваність, артралгії.

При відриві частини пухлинного субстрату з подальшим розповсюдженням його з током крові розвивається емболічний синдром. Обтурація мозкових артерій проявляється короткочасними втратами свідомості, з’являються транзиторні ішемічні атаки. Пухлинний ембол може утруднювати кровообіг передсердно-шлуночкового отвору і легеневого стовбура, з подальшим розвитком гемодинамічних розладів і дихальної недостатності, у вигляді наростаючої задишки, порушення ритму, периферичних набряків, сухого надсадного кашлю з домішками крові.

Патогномонічною ознакою міксоми в цій ситуації є значне поліпшення стану хворого у горизонтальному положенні тулуба і погіршення у вертикальному.

Найбільш інформативним і доступним методом візуалізації міксоми серця є ехокардіоскопія трансторакальним доступом, що дозволяє визначити локалізацію, розміри, форму новоутворення. Особливістю міксоми є її масивна васкуляризація, яку легко розпізнати при використанні дуплесного сканування серця.

Лікування міксоми серця полягає у її оперативному видаленні. Для усунення ранового дефекту проводять пластику висіченої ділянки перикарду.

Гостра ревматична гарячка дітлахів

кавасакиХвороба Кавасакі – рідке аутоімунне захворювання, що вражає артерії різного калібру. Виникає у дітей перших років життя. Проявляється лихоманкою, висипом на шкірі, кон’юктивітом, ураженням слизової рота, суглобів, аденопатією. У 2015 році хворобу виявляли уже в усьому світі, хоча найбільше число випадків зареєстрували в Японії.

На сьогоднішній день хвороба Кавасакі є однією з розповсюджених причин розвитку набутих серцевих хвороб у дитячому віці. Вона розвивається на фоні спадкової схильності та впливом вірусних або бактеріальних інфекцій.

Шкірні прояви синдрому Кавасакі характеризуються виникненням висипу у вигляді червоних, мілких плям дифузного характеру.

Ураження слизових оболонок у вигляді кон’юктивіту обох очей, тріщини на губах, малинове забарвлення язика. Спостерігається збільшення шийних груп лімфатичних вузлів.

Прояви хвороби з боку серцево-судинної системи у вигляді міокардиту: тахікардія, аритмія, серцева недостатність.

Суглобовий синдром проявляється типовими артритами, артралгіями великих та дрібних суглобів.

Диференційну діагностику хвороби Кавасакі проводять з деякими інфекційними хворобами. Лабораторна діагностика не дає специфічних ознак хвороби. У хворих спостерігається: анемія, лейкоцитоз, протеїнурія, лейкоцитурія, підвищення ШОЄ.

Лікування хвороби Кавасакі направлене на пригнічення запальних процесів у судинах (введенням імуноглобуліну), антикоагулянти для профілактики тромбоутворення.

Прогноз хвороби Кавасакі у більшості випадків сприятливий.

 

 

 

Консультативно-методичний виїзд

28 лютого 2018 року відбувся консультативно-методичний виїзд бригади спеціалістів обласного кардіологічного диспансеру в Корюківську центральну районну лікарню.

В рамках візиту були оглянуті пацієнти з кардіологічними захворюваннями: деяким хворим змінено раніше призначене лікування, деяких – скеровано для додаткового обстеження в умовах обласного кардіологічного диспансеру.

Для підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів та сімейних лікарів були прочитані лекції щодо тактики лікування хронічної серцевої недостатності відповідно до рекомендацій ESC 2016 року, лікування гострого коронарного синдрому. image-0-02-05-e45a5914a5f1fa6fc430a2151e231ea160f163a2ef63c2990ec852c58197ceb8-V0-02-05-165f9c2212364d083405d4dc2903ce88eab3dab23a230baaa094d23b59f03d2d_fullCAM03033image-0-02-05-0b24b260b875296b3c056622a8c7567b1e221f745d7f3eedb079fd4c69ee3521-V

З початку року працюючі громадяни можуть простіше пройти безкоштовну медичну реабілітацію

Медична реабілітація працюючих осіб має велике значення у системі охорони здоров’я та для запобігання передчасній смерті.

З почату 2018 р. запрацював новий механізм надання послуг з медичної реабілітації для працюючих людей після перенесених ними захворювань і травм.

Одним з основних моментів такого механізму є запровадження адресності в отриманні застрахованими громадянами належного реабілітаційного лікування у санаторних закладах.

Тепер виключно застраховані особи (працюючі громадяни) самостійно вибирають санаторно-курортний заклад відповідно до визначених лікарем профілів медичної реабілітації для отримання належного лікування.

Загалом процедура отримання медичної реабілітації на сьогодні виглядає таким чином. Заклад охорони здоров’я (лікарня), в якому людина перебуває на лікуванні, інформує робочий орган Фонду соціального страхування України про потребу такої людини в медичній реабілітації протягом доби з моменту надання висновку лікарсько-консультативної комісії.

Не пізніше наступного дня представник Фонду відвідує застраховану особу безпосередньо у лікарні, де надає їй роз’яснення про Порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням, а також оформлює заяву для забезпечення таким лікуванням.

Надалі представник Фонду перевіряє перебування такої людини у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснює комунікацію із санаторно-­курортним закладом, який вибрала людина, та готує відповідні документи.

Таким чином, усі бюрократичні процедури, пов’язані зі збором та оформленням документів, здійснюють працівники Фонду, а не застрахована особа.

Загалом уся процедура від моменту повідомлення людини про її право на реабілітацію до узгодження дати заїзду до санаторно-курортного закладу та підписання тристороннього договору займає не більше трьох днів.

З переліком санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, а також з Порядком відшкодуванням витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду можна ознайомитися на сайті Фонду соціального страхування України.

Карпати

 

 

 

Санаторій “Карпати” (Мукачівський р-н, Закарпатська обл.., Україна, 89641). Сайт санаторію

Україна Ворзель

 

 

 

Санаторій “Україна” (вул. Стражеска, 26, смт.Ворзель, Київська обл., 08296) Сайт санаторію

Жовтень

 

 

 

Санаторій “Жовтень” (Столичне шосе, 27 км., Конча-Заспа, м.Київ, Україна, 03084) Сайт санаторію

 

Інші санаторії по профілю хвороби системи кровообігу.

 

За матеріалами kmu.gov.ua та Фонду соціального страхування

Перевірте очі на глаукому: збережіть Ваш погляд!

Глаукома – це група хронічних захворювань очей,  які супроводжуються тріадою ознак: періодичне або постійне глаукома поляпідвищення внутрішньоочного тиску, поступова атрофія зорового нерва та порушення нормальної роботи в полі зору («бічному» зорі) і зниження гостроти зору.            За часом виникнення глаукома може бути вроджена (обумовлена ​​дефектами розвитку кута передньої камери або дренажної системи ока, проявляється в перші три роки життя дитини), інфантильна (розвивається у дітей у віці від трьох до десяти років), ювенільна (виникає у віці 11-34 років) та глаукома дорослих (розвивається у віці старше 35 років). Найчастіше глаукома розвивається у віці старше 65 років, розповсюдженість її зростає в геометричній прогресії збільшуючись в старшій віковій групі майже в 20 разів. Так, у віковій групі до 59 років розповсюдженість на глаукому становить 0,88 на 1000 чол., від 60 до 70 років – 6,44 на 1000 чол. та в групі старше 75 років глаукома зустрічається з частотою 17,3 на 1000 чол.

Розрізняють дві основні форми глаукоми: відкритокутову та закритокутову.

Закритокутова глаукома заявляє про себе нападами сильного болю, захоплюючої область очниці, чола, скроні, почервонінням очей, зниженням зору, світлобоязню. Іноді симптоми можуть бути настільки різкими, що нагадують напад порушення мозкового кровообігу або інших гострих станів.

Відкритокутова форма глаукоми, на частку якої припадає більшість всіх випадків захворювання серед осіб європейської раси, «поводиться» інакше, часом роками не даючи про себе знати. Не випадково вона отримала назву «мовчазної». Людина при цьому може нормально себе почувати і не підозрювати, що стоїть біля фатальної межі.

Іноді ознаками глаукоми можуть бути:
–         періодичне «затуманення» зору;
–         поява райдужних кіл навколо джерела світла, не зникаючих при посиленому миганні або протиранні очей;
–         зникнення чіткості контурів при розгляданні різних предметів;
–         відчуття «важкості» або болю в оці;
–         поява «сітки» перед оком;
–         утруднення роботи на близькій відстані (наприклад, читання);
–         надмірне зволоження ока;
–         погіршення зору у вечірній час;
–         складність орієнтації в темряві.

Дайджест змін в охороні здоров’я № 3

Завантажити (PDF, 1.25MB)

Всесвітній день боротьби проти раку

Десять заповідей з профілактики раку

1.     Не палити! вживання тютюну, в тому числі куріння сигарет і вживання бездимного тютюну є одним з основних факторів ризику розвитку злоякісних пухлин та підвищує ризик розвитку раку легень у 30 разів.

2.     Вести активний спосіб життя, займатися фізичною активністю.
Недостатня фізична активність є одним з основних факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань, таких,  як серцево-судинні захворювання, рак і діабет.

3.     Дотримуватися збалансованої дієти, споживати якомога менше тваринних жирів, менше м’яса, вуглеводів, більше овочів, фруктів, вітамінів, не зловживати спиртними напоями і кавою. Підвищений вміст жирів і вуглеводів доведено провокує появу і зростання пухлини, а зловживання алкоголем провокує рак печінки.

4.     У промислових центрах і містах з інтенсивним вуличним рухом (особливо в туманні дні) не дозволяти дітям проводити багато часу на відкритому повітрі, поблизу від транспортних магістралей. Ретельно мити фрукти, овочі, зелень.

5.     Жінкам після 25 років щорічно проходити гінекологічне обстеження. Дотримуватися гігієни інтимного життя. При вагітності припинити прийом медикаментів. Жінкам після 30 років регулярно проводити самообстеження молочних залоз, в 40 років зробити мамографію та робити її потім кожні 1-2 роки.

6.     Після 40 років щорічно перевіряти у лікаря стан своєї гортані, особливо курцям.

7.     Після 40 років щорічно проводити обстеження  прямої кишки у проктолога та перевіряти кал на наявність прихованої крові. Чоловікам після 55 років щорічно проводити клінічне обстеження простати.

8.     Звертатися до лікаря в тих випадках, коли родимки на вашому тілі збільшуються, змінюють колір або починають кровоточити. Пігментно схильним людям (з великою кількістю родимок і пігментних плям) перебування на відкритому сонці вкрай не бажано.

9.     Регулярно (один раз на рік) проходити флюорографічне дослідження грудної клітини. При наявності хронічних захворювань легень потрібно регулярно спостерігатися у фахівця. Ретельно лікувати запалення легень, грип та ГРВІ.

10.      Своєчасно проходити профілактичні огляди. Повідомляти лікаря про всі вузлики або ущільнення, виявлені на тілі, а також про всі випадки незрозумілої втрати ваги, про стійкі незвичайні симптоми (порушення з боку органів травлення, кашель, стійке підвищення температури тіла тощо).

Infografika рак

26 січня – прийом спеціалістами ДУ “Центр серця МОЗ України”

kievskiy_centr_serdca26 січня 2018 року з 10:00відбудеться консультативний прийом хворих,  з метою відбору на діагностичні і лікувальні процедури при складних порушеннях ритму серця, проведення стентування та  аорто-коронарного шунтування.

Прийом проводять:

KovtunКовтун Гаврило Ігорович, завідувач відділенням патології міокарду та трансплантації органів і тканин, кардіохірург вищої категорії, який більше 10 років займається хірургією серця і магістральних судин, виконує увесь спектр кардіохірургічних операцій: аортокоронарне шунтування при ішемічній хворобі серця, протезування і пластичні операції на серцевих клапанах.
gritsajГрицай  Олександр Миколайович, завідувач відділення порушень ритму серця, кардіохірург вищої категорії, кандидат медичних наук, який більше десяти років займається проблемою хірургічного лікування аритмій серця.

 

При собі необхідно мати:
– амбулаторну картку;
– ЕКГ (не більше 2-х добової давності);
– флюорографія ОГК (на протязі року);
– УЗД серця (при можливості);
– коронарографія (при можливості)

Дайджест змін в охороні здоров’я № 2

Завантажити (PDF, 1.77MB)

Як уникнути тромбоемболіі легеневої артерії при тривалих перельотах на літаку

самолет

 

 

 

Как избежать тромбоемболии легочной артерии при длительных перелетах на самолете. Простые и доступные рекомендации Бориса Тодурова.